Archive

ILLIMITATA LIBERTAS? Czy ludzie jako gatunek nie powinni zachowywać się odpowiedzialnie w korzystaniu z nauki? Do czego może doprowadzić stworzenie "etycznych i moralnych" precedensów w zabawie ludzkim genotypem powołując się na "prawo do miłości"? Gdzie leży granica rozsądku?

PATOWORLD - do czego może doprowadzić w przyszłości lewacka ideologia? Czy przyjdzie nam żyć w świecie gdzie pedofile, zoofile i nekrofile będą mieli swoją partię w europarlamencie? Dzieci będzie można kupić w "dzieciomacie", a związki heteroseksualne będą zakazane? Wizja takiej