Archive

Prezentuję kilkadziesiąt z kilku tysięcy stron rękopisu mojej książki "GEOMETRIA TŁA". Rozkodowaniem sekretu ukrytego w Pięcioksięgu Mojżesza zajmowali się od tysięcy lat wszyscy mędrcy, od Cadyków i Kabalistów, filozofów jak Platon, przez Nostradamusa, Newtona czy Einsteina. Rozkodowanie wiedzy ukrytej w