Vlog

ILLIMITATA LIBERTAS? Czy ludzie jako gatunek nie powinni zachowywać się odpowiedzialnie w korzystaniu z nauki? Do czego może doprowadzić stworzenie "etycznych i moralnych" precedensów w zabawie ludzkim genotypem powołując się na "prawo do miłości"? Gdzie leży granica rozsądku?