blog.

GRUPA ALFA

Nasza GRUPA ALFA organizuje szkolenia nie tylko dla służb mundurowych, lecz również dla osób prywatnych. Szkolenia prowadzą byli oficerowie elitarnej jednostki specjalnej oraz służb specjalnych. Szkolenia z zakresu: taktyka czarna, taktyka zdobywania pomieszczeń, taktyka walki w terenie zurbanizowanym, zrywanie kontaktów ogniowych, uwalnianie zakładników i osób przetrzymywanych, ochrona w rejonach działań wojennych, ochrona w HRA, ochrona VIP.