blog.

KABBALAH

Główne pojęcia kabały

Na podstawowe pojęcia Kabały składa się kilka głównych elementów. Do najważniejszych należą: TETRAGRAMMATON  oraz Tabelka  „72 IMIONA BOGA”.

 

Rys. TETRAGRAMMATON

Tetragrammaton, czyli YUD-HEI-VAV-HEI, znane również jako YHVH, lub „JAM jest, KTÓRY jest”.

 

Rys. „72 NAMES of GOD” czyli 72 IMIONA BOGA

Te dwa elementy stanowią rdzeń i podstawę całej Kabały, jej esencje i zawierają cała wiedzę. Tetragrammaton jest swoistym „kluczem” do wiedzy zakodowanej w Tabelce „72 imiona boga”. Na czym polega wiedza zawarta w Tabelce i jak użyć” klucza” do jej rozkodowania omówimy w osobnych rozdziałach. Na razie ważne byśmy poznali kluczowe pojęcia i główne elementy wiedzy i nauki zawartej w Kabale.

Tabelka 72 Imiona boga jest również „ukryta” w Torze, a sposób jej tworzenia jest bardzo prosty.  Musimy sięgnąć do Księgi Exodus, rozdział 14, wers 19-21.

19 Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, 

20 stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. 

21 Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, 

Sposób tworzenia Tabelki jest następujący. Biorąc pierwszy symbol 19 wersu czyli VAV otrzymujemy prawy symbol pierwszego Imienia. Następnie biorąc ostatni symbol 20 wersu, HEI, otrzymujemy środkowy symbol pierwszego Imienia, Pierwszy symbol 21 wersu, czyli VAV jest lewym symbolem pierwszego Imienia. Tak otrzymujemy pierwsze Imię VAV HEI VAV.    

Biorąc drugi symbol 19 wersu, czyli YUD, potem przedostatni symbol 20 wersu czyli LAMED i drugi symbol 21 wersu YUD otrzymujemy drugie Imię YUD LAMED YUD.

Robiąc tak dalej otrzymamy cała Tabelkę.

Dla wnikliwych czytelników, którzy będą chcieli zrobić tak cała Tabelkę, pojawi się problem, gdyż niektóre symbole w Torze, a mianowicie MEM i MEM sofit, będą sprawiały problem, ponieważ idąc od jednej strony MEM „końcowe” jest w innym miejscu na końcu niż w Tabelce. Ten problem pojawi się przy imieniu Mojżesza. O tym porozmawiamy przy okazji rozdziału o „kłamstwie Mojżesza”.

Do pozostałych ważnych elementów składających się na całą naukę Kabały należą ponadto: Tabelka „Generation ADAM”, 22 podstawowe symbole Kabały, czyli 3 Matki + 7 dubletów + 12 elementów, METATRON,  „231 Bram”, Sefer Yezirah, kamienie HOSHEN, Urim i Tumimm, Octagrammoton, Decagrammaton, 42 Letter name of god, 33 Letter name of god, 22 Letter name of god, 14 Letter name of god, 12 Letter name of god.

Rys. Tabela „Generation ADAM”

 

Rys.  „231 Gates”

Mnożąc 22 symbole, z których każdy łączy się z 21 symbolami otrzymujemy 22 x 21 = 462. Dzieląc następnie liczbę  462 przez 2, bo każdy odcinek przebiega przez 2 symbole otrzymujemy 231 Bram    462/2 = 231 Bram

rys.   „Octagrammaton – 8 Letter Name of God „

 

 

rys.   „Decagrammaton – 10 Letter Name of God”

Keter, Chokhamah, Binah –  3 pierwsze Sefiroty

 

rys.  „12 Letter Name of God” 

12 plemion Israela: odwrócona kolejność Tablicy HOSHEN: Reuven, Shimeon, Levi, Yehudah, Issachar, Zevulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef, Benyamin

 

rys.  „14 Letter Name of God

Adonai Eloheinu Adonai tworzone metodą „at Bash”

 

rys.  „22  Letter Name of God”

Avraham, Yitzhak, Yaakov, plemiona Yeshurun

 

rys.  „33 Letter Name of God”

Adonai, El, Eloah, Elohim, Shaddai, Tzeva’ot, Ehyeh, Yah, YHVH

 

rys.  „3 Mothers, 7 Dublets, 12 Elements”

 

 

rys. „kamienie HOSHEN”

 

rys. „12 plemion Izraela”

 

rys. „10 sefirot”

 

rys. TETRAGRAMMATON    1+2+3+4 =10

Kabała oparta jest głównie na starych zapisach w piśmie hebrajskim i staro aramejskim, a podstawowym materiałem do studiowania kabały jest księga Zohar i tekst Sefer Yetzirah. Wszystkie te pisma są napisane głównie po hebrajsku. Księga Zohar składa się z oryginalnych zapisów, które pochodzą jeszcze z języka staro aramejskiego i z komentarzy do tych tekstów po hebrajsku składających się z interpretacji wielu rabinów i Tzadików, którzy starali się przez wieki analizować te zapisy, które tak naprawdę są zakodowana wiedzą. W dawnych czasach, gdy znajomość fizyki i chemii była wręcz zerowa, stąd próby analizowania skomplikowanej wiedzy kwantowej powodowały, że pewne zjawiska, czy procesy opisane w Zoharze były dla analizujących je rabinów, poza ich możliwościami wyobrażenia. Chociażby istnienie „pola elektromagnetycznego” czy grawitacji było nie do wyobrażenia sobie z perspektywy ówczesnych „mędrców” i stanu ich wiedzy na temat Wszechświata, jaką wtedy dysponowano, a ich próby rozkodowania tej ukrytej wiedzy, kończyły się niepowodzeniami, ponieważ zapisane teksty mówiły o zjawiskach których nie umiano wtedy sobie wyobrazić. Wszystkim zapisom starano się przypisać znaczenia adekwatne do ówczesnej wiedzy o świecie. Pochodzenie tej wiedzy przypisywano Demonom i istotom z innego Wymiaru, które pozostają poza ludzkim wyobrażeniem. Długo próbowano analizować w sposób dosłowny zapisy pochodzące z ”innego świata”, stąd wychodziły przez wieki różne bzdury. W tej książce przeczytacie że „duch święty” to pole magnetyczne, ponieważ inaczej nie umiano opisać niewidzialnej siły oddziałującej z innego wymiaru, podobnie jak dowiecie się, że Aniołowie, którzy rządzą naszym światem to tak naprawdę jest „fotosynteza”, „ferromagnetyzm”, a energia METATRONU to tak naprawdę energia wiążąca jądro atomowe. Dopiero w taki sposób analizowane stare zapisy i kody dają się rozszyfrować i zrozumieć czym naprawdę jest Kabała. Każdemu nasunie się od razu pytanie, skąd taka zaawansowana wiedza tysiące lat temu u prostych ludzi, którzy nawet nie wiedzieli że Ziemia jest kulą, czy że to grawitacja trzyma nas na powierzchni kuli. Ale wystarczy przeczytać Księgę Henocha i jego opowieść o „Strażnikach”, którzy zabrali go w podróż po galaktyce.  Wiedza astronomiczna zawarta w jego Księdze jest tak samo zaskakująca co ciekawa i co najważniejsze, wszystko zgadza się z naszymi naukowymi odkryciami tysiące lat później, kiedy i ludzie wreszcie potrafią wysyłać statki kosmiczna na Księżyc, czy Marsa. Gorzej jest z pogodzeniem się z odpowiedzią na te pytania, a mianowicie, że nasi „bogowie” to istoty z innych Wymiarów, że to dzisiaj tak zwani „kosmici”, którzy potrafili podróżować w przestrzeni kosmicznej i w czasie i prawdopodobnie kiedyś przybyli również na Ziemie. Prosty przykład z Zohara, a mianowicie że „centrum galaktyki wygląda jak linie papilarne na palcach”, czyż nie jest to prawda? Dzisiaj wiemy, że tak faktycznie jest, ale skąd u starożytnych taka wiedza? Nie będziemy w tej książce zajmować się udowadnianiem, że kosmici odwiedzali Ziemię, ponieważ nie jest to tematem tej książki, będziemy natomiast analizować i rozkodowywać wiedzę ukrytą i zakodowaną w starych pismach. Będziemy krok po kroku odkrywać sekrety wszechświata, jak również porównywać tą „ukrytą wiedzę” z faktycznym stanem dzisiejszej nauki, będziemy szukać błędów we współczesnej nauce, która nadal nie umie wytłumaczyć wielu mechanizmów i będziemy uczyć się od autorów tej wiedzy ukrytej w Kabale, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje nasz Wszechświat. Przekonamy się jak bardzo myli się współczesna fizyka, chemia i matematyka, będziemy odkrywać krok po kroku sekrety Wszechświata. Będziemy mieli przyjemność przeanalizować cała wiedzę stworzona przez inny gatunek niż ludzie, przez gatunek który np. wykorzystuje Słonce jako portal do podróży w czasie, gatunek który posiada inne zmysły niż my, gatunek który na tyle znał genetykę, że wiedział że będziemy mieli 23 pary chromosomów. Dowiemy się kto, jak i po co zbudował Księżyc? Dowiemy się dlaczego mamy temperaturę ciała akurat 36,6 stopnia Celsjusza? Dlaczego rok przestępny ma 366 dni? Dlaczego ADAM żył 930 lat?  Każdy kto czytał Biblie, czyli Pięcioksiąg Mojżesza i starał się to wszystko co jest tam opisane zrozumieć, wie że pewnych absurdów w Biblii nie da się zrozumieć i wytłumaczyć. Po lekturze tej książki wszystko zacznie się układać w jedna spójną logiczna i co najważniejsze empiryczna całość. To co Księga Genesis opisuje na kilkunastu stronach, czyli stworzenie świata przez boga, Księga Zohar opisuje aż w 23 tomach. Dowiemy się, że bóg który „pracował 6 dni a siódmego dnia odpoczywał” to węgiel C6, podstawa życia organicznego na Ziemi, a bóg który „pracował 7 dnia” to Azot N7. Dowiemy się czym naprawdę była Arka Przymierza i dlaczego Mojżesz potrzebował pioruny? Dowiemy się jak funkcjonuje świat Aniołów? Dowiemy się wreszcie czym jest słynna liczba 666? Dowiemy się że Lucyfer i Szatan to nie ten sam byt i tym bardziej to nie Książę Ciemności. Poznamy również mapę Piekła i Księgę Razjela, którą Aniołowie zabrali ADAMOWI przy Bramie ogrodu EDEN oraz wiele innych ciekawych rzeczy o naszym Wszechświecie.